Universitas Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Manchester, Gambar microwave

Peringkat broker opsi biner:

Universitas Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Manchester, Gambar microwave

Strategi Pengajaran Secara Terus / Langsung (Direct Instruction / direct teaching)

· Memberikan atau menyampaikan maklumat
· Mengajarkan prosedur (SOP)
· Membina kemahiran langkah demi langkah

· Demonstrasi
· Penyoalan didaktik
· Latih tubi
· Pengajaran eksplisit
· Kuliah masteri
· Panduan dan bimbingan bacaan, mendengar dan pemerhatian
· Gambaran keseluruhan berstruktur

· Kajian kes
· Prosedur cloze
· Pencapaian konsep
· Pembentukan konsep
· Pemetaan konsep
· Inkuiri
· Penyelesaian masalah
· Mencari makna
· Pembelajaran reflektif

· Ujikaji (eksperimen)
· Pemerhatian lapang
· Lawatan
· Gambaran berfokus
· Permainan
· Pembinaan model
· Main peranan
· Simulasi
· Tinjauan

· Soalan-soalan tugasan
· Pengajaran berbantukan komputer
· Pelajaran koresponden
· Penulisan esei (menjawab soalan latihan)
· Kerja rumah
· Pakej aktiviti pembelajaran (modul pembelajaran)
· Kontrak pembelajaran
· Projek penyelidikan

Strategi pengajaran interaktif melibatkan kaedah-kaedah berikut:
· Sumbangsaran
· Kitaran ilmu pengetahuan
· Kumpulan pembelajaran koperatif
· Perdebatan / perbahasan
· Diskusi / dialog
· Temubual
· Kumpulan makmal
· Panel dan forum
· Amalan kumpulan rakan sebaya (peer coaching)
· Penyelesaian masalah
· Main peranan
· Kumpulan tutorial

Peringkat broker opsi biner:

Kaedah untuk PAI dan jQaf

Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam dan jQaf, terdapat kaedah-kaedah tertentu serta khusus untuk aspek atau topik tertentu sahaja seperti yang telah dikemukakan oleh para ulamak seperti Ibnu Khaldun, Al Ghazali, As’ad Hummam, Dachlan Salim Zarkasyi dan sebagainya. Sila lihat artikel Beberapa Kaedah Pengajaran Ibadah, Kaedah Pengajaran Aqidah, Kaedah Pengajaran Sirah, Kaedah PengajaranAl Quran serta perincian beberapa kaedah yang boleh didapati di dalam blog ini. Lihat juga jenis-jenis strategi di http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2020/11/jenis-jenis-strategi-pembelajaran.html

7 comments:

This comment has been removed by a blog administrator.

Maaf, saya terdelete comment secara tidak sengaja ketika mahu membacanya. Kalau boleh diketahui apa komen tersebut untuk saya buat penambahbaikan.

Kaedah dan Strategi Pengajaran Abad ke-21

Slaid pembentangan bengkel oleh Dr. Rahimah Jamaluddin dan Dr. Mas Nida Md. Khambari

Kaedah dan Strategi Pengajaran Abad ke-21

Published on May 24, 2020

Slaid pembentangan bengkel oleh Dr. Rahimah Jamaluddin dan Dr. Mas Nida Md. Khambari

Peringkat broker opsi biner:
Di mana menginvestasikan uang
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: